Фізичні та хімічні показники ґрунту, що можуть змінюватися внаслідок ведення бойових дій
Методологічні підходи до оцінки впливу бойових дій на ґрунтовий покрив України
Раманівська спектрометрія або оцінка забруднення ґрунту
Магнітометричний метод в оцінці забруднення ґрунтів