Можливі напрямки фіторемедіації
Особливості технічного етапу рекультивації, розрахунок насипного шару
Методичні підходи щодо оцінювання впливу воєнних дій на ґрунтовий покрив України